Werkwijze

Behandeling
Shiatsu-therapie is een holistische behandelwijze. Dat betekent dat ik, naast de behandeling van de lichamelijke klachten, aandacht besteed aan hoe u zich voelt.
Ook kijken we naar hoe u zich voelt in situaties in uw dagelijkse leven, die u als belastend of juist als bevrijdend ervaart.
Dit bevordert een optimale samenwerking tussen lichaam en geest, wat belangrijk is voor het genezen en in de toekomst voorkomen van de klacht.
Ik richt mij op bewustwording, heling, inzicht, acceptatie, groei en algeheel welbevinden. 

Onderdelen Shiatsu-behandeling
In overleg met u is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de volgende onderdelen:
*Een gesprek kan een onderdeel zijn van een Shiatsu-behandeling.
*Eenvoudige lichaamsgerichte oefeningen die u ook thuis kunt doen om te ontspannen, te aarden, of te openen.
*Bodyscan. Tijdens deze methode richt u uw aandacht naar delen van uw lichaam en het lichaam in het geheel. De doelen hiervan zijn om meer bewust te worden van wat u voelt, van de invloed hiervan op uw houding en andersom, als diagnose vóór de massage en/of als check up na de massage
* Lichaamstaal. We kijken samen naar uw lichaamstaal, eventueel vanuit eenvoudige oefeningen. Het doel is om het thema of het probleem (en daarmee vaak ook de oplossing van het probleem) en uw emoties hierbij, helderder te krijgen. Van hieruit kan de massage toegespitst worden op het adequaat inzetten van deze emoties in uw dagelijkse leven of, indien van toepassing, op het verwerken en loslaten van oude emoties
*Geweldloze communicatie volgens de methode van Marshall B. Rosenberg. Het doel hiervan is dat u zich bewuster wordt van uw gevoel en van de manier waarop u uw gevoel adequater kunt communiceren met de buitenwereld.

Diagnose, behandelingen, intake en evaluatie
De intake bestaat uit een uitgebreide inventarisatie van uw klachten en ziektegeschiedenis. Met behulp van Oosterse diagnose leg ik eventuele verbanden tussen uw geestelijk en lichamelijk functioneren, welke ik met u bespreek. Samen stellen we haalbare doelen. Na een aansluitend lichamelijk onderzoek middels een Shiatsu-behandeling, stel ik een per sessie bij te stellen behandelplan op.
Het aantal behandelingen hangt af van de aard van de klachten, de leeftijd en de conditie van het gestel.
Vóór en na elke sessie evalueren we de behandelingen en de voortgang van uw proces. Tijdens de laatste sessie vindt een eindevaluatie plaats.


Mijn kenmerk
Ik ben betrokken, zorgvuldig, analytisch en invoelend.