Shiatsu-praktijk Helmie Geven Valkenswaard

Tarieven

Tarieven per consult
Intake incl. eerste behandeling
van + 1,5 uur                    €75

Vervolgbehandeling
van 5 kwartier tot + 1,5 uur €75

W egens mijn RBCZ -registratie is de BTW vrijgesteld.
De betaling is contant, waarna u van mij een rekening meekrijgt die u, als u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) vergoeding, in kunt dienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen
De Shiatsu-behandel ingen worden door de meeste zorgverzekeraars bij aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed (zie ook uw polisvoorwaarden). Cursussen en lezingen worden niet vergoed.
*
Meer info hierover en een lijst met zorgverzekeraars vindt u op de site van de NVST
*
Ik ben opgenomen in de zorggids van de Uvit groep (VGZ UNIVÉ IZZ IZA TRIAS), waardoor vergoeding mogelijk is.
*
Shiatsu valt onder Natuurgeneeswijzen bij de CZ groep (CZ, CZdirect, Delta Loyd, OHRA, Just, Nationale Nederlanden) met    vergoeding als NVST lid (Ik ben A+ lid, wat betekent dat ik voldoe aan de eisen van de Medische Basis Kennis)
*
Voor alle zekerheid over vergoedingen kunt u het beste informeren bij uw zorgverzekeraar o.v.v. mijn NVST-Lidmaatschap


N.B. Voor Shiatsu-therapie hoeft u geen eigen risico te betalen.

Lidmaatschap en registraties
* A+ lid beroepsvereniging NVST met als licentienummer L1683
* De NVST kent een eigen klacht-en tuchtrecht.
* Registertherapeute van RBCZ onder nummer 107076R
* Opgenomen in de zorggids van Uvit groep (VGZ UNIVÉ IZZ IZA TRIAS)
* Inschrijving kamer van koophandel onder nummer 17258406