Shiatsu-praktijk Helmie Geven Valkenswaard

Privacy

Algemeen
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Op deze registratie is vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en medische voorgeschiedenis en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
* zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
* er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
* Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
* Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
* Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
* Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiƫle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliƫntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan uw gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar:
* Uw n aam, adres en woonplaats
* Geboortedatum
* Zorgverzekeraar en verzekerdennummer
* Een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'Shiatsu-behandeling' of 'behandeling natuurgeneeskunde'
* De datum van de behandeling
* De kosten van het consult